Prezentační technika

Prezentační technika jako základ úspěšné akce

Chcete zvýšit účinnost svých přednášek, prezentací, týmových meetingů, porad nebo jiných vystoupení na veřejnosti? Zlepšit jejich kvalitu výrazně pomáhá prezentační technika.

Audiovizuální prezentační technika představuje moderní způsob prezentace. To, že se dnes používá prakticky při jakémkoliv veřejném vystoupení, není náhoda.

Proč prezentační techniku používat?

Na zodpovězení této otázky se přesuňme do role posluchače přednášky. Bude vám milejší a zapamatovatelnější poslouchat projev bez jakékoliv obrazové a grafické podpory nebo přednášku, vhodně doplněnou o grafy, obrázky, tabulky, videa, o zvuku nemluvě.

Pokud vaše odpověď souhlasí s druhou polovinou předchozí věty, je vám naprosto zřejmé, jaké jsou hlavní výhody takto podpořeného projevu. Upoutá větší pozornost publika, které si jeho obsah lépe zapamatuje. Nebudete tak již koukat na otrávené a znuděné obličeje.

Nákup a instalace prezentační techniky

Už víme proč, zbývá vyřešit co. Jakou prezentační techniku zakoupit a jak s ní pracovat. Orientovat se na jednu značku či jednoho konkrétního výrobce není vhodným krokem. Tím je naopak soustředění na klíčové parametry.

Základem každého prezentačního setu je projektor. To on se stará o přenesení obrazu z počítače na promítanou plochu. Vybírat jej je vhodné na základě těchto vlastností:

·         Rozlišení projektoru

·         Technologie projektoru (DLP, LCD, LED)

·         Svítivost

·         Projekční vzdálenost

·         Náklady na provoz

·         Promítací plocha

Teprve po volbě projektoru přichází na řadu rozhodování o dalších komponentech, jako je zvuková technika nebo pomocné prezentéry. Na co všechno se můžete podívat, chcete-li se vybavit kompletní sadou prezentační techniky, vizte zde:

·         Projektory

·         Interaktivní tabule a dotykové multi-touch displeje

·         Profesionální bez-rámečkové plazma, LCD a LED displeje

·         Vizualizéry, prezentery, dotykové displeje a jiné prezentační pomůcky

·         Reproduktory (ozvučení)

·         Mikrofony

·         Inteligentní ale i jednoduché řídicí systémy

·         a spousta dalších komponent …

Abychom vám ještě více usnadnili práci s orientací v prezentační technice, podívejte se na 4 věci, na které je třeba při tvorbě místa pro prezentování dát pozor.

1.    Projektor

Na projektoru vše stojí. Jak již bylo zmíněno, tvoří základní propojení mezi zdrojem obsahu a promítací plochou.

2.    Promítací plocha

Hovoříme zde o místě, na které se bude obraz skrze projektor promítat. Ideální jsou pro tuto příležitost k tomu určená plátna nebo projekční tabule, svoji práci však dobře odvede i čistě bíle vymalovaná stěna. Jako projekční zařízení mohou posloužit také televizory nebo obrazovky s dostatečnou velikostí.

Varianty promítací plochy:

·         Promítání na zeď

·         Projekční tabule (lakované, keramické...)

·         Projekční plátno (přenosné, na zeď, rolovací...)

·         Velkoplošné plazmové nebo LCD televizory

3.    Zdroj signálu a obsahu

Zdrojem obsahu, který je promítán, je nejčastěji počítač, ať už ve stolní variantě nebo jako laptop. Promítat lze i z DVD přehrávačů.

4.    Vhodná prezentační místnost

Prostor, ve kterém plánujete promítání realizovat, by měl splňovat určité parametry. Ty jsou jednak rozměrového charakteru, dbát musíte na správnou vzdálenost posluchačů od promítací plochy. Je-li příliš malá či velká, přizpůsobit tomu lze i velikost plátna nebo tabule.

Dalším důležitým bodem je ozvučení. Místnost by měla disponovat dobrou akustikou a vhodně rozmístěnými reproduktory.

Řešit je třeba i světelné podmínky. Bez regulace světla nebude na promítací plochu dobře vidět. Zejména sluneční paprsky, svítící skrze nechráněná okna dovedou nadělat pořádnou paseku.

V neposlední řadě si dejte pozor na postavení prezentujícího člověka. Musí být dobře viditelný, slyšitelný a nacházet se poblíž prezentační plochy.

Nepodceňuje instalaci

Správným výběrem a koupí však starosti s prezentační technikou nekončí. Obdobně důležitým krokem je totiž její zprovoznění. Zde pro vás máme jedno veliké doporučení. Svěřte jej do rukou odborníků, kteří s ním mají bohaté zkušenosti. A to zkušenosti praktické, nikoliv načtené z návodů a příruček.

Instalace softwaru, fyzické rozmístění jednotlivých částí prezentačního setu a jejich spojení v jeden funkční celek, to vše je nutné provést správně. O důležitosti přítomnosti prezentační techniky již není třeba pochybovat, bylo by tak zbytečné pokazit si její nákup nezodpovědným zprovozněním. Stejná situace panuje na poli následného servisu. Jakmile poznáte, že s vaší technikou není vše tak, jak by mělo být, opět se do opravy raději nepouštějte svépomocí.

A co vše vám tedy můžeme nabídnout?

·         profesionální audiovizuální záznamy

·         kompletní technické zajištění akce

·         tlumočnickou techniku

·         osvětlení a ozvučení akce

·         velkoplošné projekce a výstavní panely

·         kamerové a zvukové záznamy

·         prodej, pronájem, instalace, servis, revize špičkové prezentační techniky

·         domácí automatizace

Kontakt

AV technika Poděbradská
Praha
19800
avtechnika@onlinem.cz